Sosiaalisen median eli somen käyttöön liittyy paljon omaa slangiaan. Keräsimme pienen sanakirjan, josta löytyvät tavallisimmat termit niille, jotka vasta ovat pääsemässä sisälle somen maailmaan.

Bio – biografia, Instagramin profiilinäkymästä ja sillä olevasta profiilikuvauksesta käytetty nimitys.

Etusivu – ks. uutisvirta

Feed – ks. uutisvirta

Impressio – julkaisun näyttökerta. Esim. somemainoksen tilastoja tarkastellessa impressio kertoo, kuinka monta kertaa mainosta on näytetty eri käyttäjille. On kuitenkin otettava huomioon, että yksi käyttäjä voi nähdä saman julkaisun useampaan kertaan, joten julkaisun tavoittavuus on yleensä alhaisempi kuin impressioiden määrä.

Julkaisu – käyttäjän somekanavassa tekemä päivitys eli postaus. Voi sisältää tekstiä, kuvan/kuvia, videon, linkin, kyselyn jne.

Karuselli – julkaisu, jossa on useampi kuin yksi kuva, jotka ovat selattavissa sivusuunnassa vierittämällä/swaippaamalla. Facebookissa karuselli tarkoittaa linkin esikatselua, joka koostuu useammasta kuvasta, jotka mahdollisesti johdattavat verkkosivujen eri alasivuille. Instagramissa karuselli tarkoittaa useamman kuin yhden kuvan/videon julkaisua.

Kaveri – Facebookissa käyttäjät voivat ryhtyä kavereiksi keskenään. Tämä vaatii sitä, että toinen käyttäjistä pyytää toista kaverikseen ja toinen hyväksyy pyynnön. Samalla tavoin toimivat LinkedInin verkostoitumiskutsut.

Kelat – ks. Reels

Natiivivideo – video, joka on jaettu suoraan somekanavaan julkaisuna eikä linkkinä toiseen palveluun, kuten YouTubeen tai Vimeoon. Somekanavien algoritmit usein suosivat natiivivideoita linkitettyjen kustannuksella. Natiivivideot voivat lähteä pyörimään automaattisesti uutisvirtaa selatessa, jos käyttäjä on tämän asetuksistaan sallinut, linkitettyä videota puolestaan on klikattava ja siirryttävä toiseen palveluun sen nähdäkseen. Jos alkuperäinen videotiedosto on saatavilla, kannattaa siis julkaista se mieluummin natiivina kuin linkkinä.

Profiili – käyttäjän oma sivu, josta näkyvät hänen tietonsa ja hänen itse tekemänsä julkaisut. Käyttäjän henkilökohtainen profiili voi olla yksityinen, jolloin kanavasta riippuen vain käyttäjän hyväksymät seuraajat tai kaverit pääsevät näkemään profiilin sisällön.

Postaus – ks. julkaisu

Päivitys – ks. julkaisu

Reels – Instagramin tarinoiden kautta luotavat kelat ovat TikTok-tyyppisiä videoita, joita voi kuvata useammassa pätkässä ja lisätä niihin musiikkia ja muita tehosteita.

Ryhmä – Facebookissa ja LinkedInissä yksittäiset käyttäjät voivat perustaa ryhmiä tietyn aihepiirin ympärille (esim. harrasteryhmät, alueelliset kirpputoriryhmät, paikalliset puskaradiot, tietyn alan ammattilaiset jne.). Ryhmissä käyttäjät voivat keskustella sen teemaan liittyvistä asioista, kukin ryhmä määrittelee keskustelulle omat sääntönsä ja ylläpitäjät valvovat sääntöjen noudattamista. Facebookissa myös sivu voi perustaa ryhmän, hallinnoida sitä ja julkaista siellä sekä liittyä muiden perustamiin ryhmiin.

Seuraaja – käytännössä kaikissa somekanavissa on tarjolla mahdollisuus seurata muita käyttäjiä. Se tarkoittaa käyttäjän yksipuolista päätöstä tilata toisen käyttäjän julkaisut omaan uutisvirtaansa. Jos seurattava profiili on yksityinen Instagramissa tai Twitterissä, tarvitaan seuraamiseen seurattavan hyväksyntä. Facebookissa esim. sivua voi seurata tykkäämättä siitä ja yksityishenkilöt voivat asetuksista määrittää, voiko heidän profiiliaan seurata vai ei. Tämä eroaa kaveriksi ottamisesta siitä, että seuraaja näkee yksipuolisesti seurattavan päivitykset, kaveriksi otettaessa molemmat osapuolet ottavat toisensa verkostoonsa ja oletusarvoisesti näkevät toistensa päivitykset ja muun toiminnan.

Sisällönjulkaisijatili – Instagramin kolmas tilityyppi yksityis- ja yritystilin lisäksi. Myös tällä tilillä näkee esim. tilastoja julkaisuista ja voi halutessaan lisätä bioon yhteydenottopainikkeet. Sisällönjulkaisijatiliä Instagram suosittelee ”julkisuuden henkilöille, sisällön tuottajille, artisteille ja vaikuttajille”.

Sivu – Facebookissa ja LinkedInissä yritys voi perustaa sivun, joka on toimintaperiaatteiltaan erilainen kuin yksityinen profiili. Sivua voidaan seurata tai siitä voidaan tykätä, sen kaveriksi ei voi ryhtyä. Somemarkkinointi näissä kanavissa lähtee yrityssivun perustamisesta, tykkääjien/seuraajien hankkimisesta ja potentiaalisille asiakkaille suunnattujen julkaisujen tekemisestä sivulla.

Story – tarina eli väliaikainen päivitys, joka on katsottavissa yleensä vuorokauden ajan julkaisuhetkestä lähtien, sen jälkeen se häviää automaattisesti. Tavalliset päivitykset eli julkaisut jäävät näkyviin julkaisijan profiiliin, jos niitä ei erikseen poista. Storyyn voi kanavasta riippuen lisätä kuvia, videoita, tekstiä, GIF-animaatioita, tehosteita yms.

Syöte – ks. uutisvirta

Tapahtuma – Facebookissa tai LinkedInissä yksityishenkilön tai sivun luoma ilmoitus tulevasta tapahtumasta. Tapahtumasivulla kerrotaan yleensä tapahtuman aika, paikka, ilmoittautumistiedot ja muut olennaiset tiedot, jotka vierailijoiden houkuttelemiseksi tarvitaan. Yksittäiset käyttäjät voivat ilmoittaa, ovatko he osallistumassa tapahtumaan vai eivät ja mahdollisesti kutsua siihen muita käyttäjiä. Tapahtumasivulla voi julkaista lisätietoa erillisinä päivityksinä tapahtuman kuvauksen lisäksi. Tapahtuma voi olla julkinen, tietyn ryhmän jäsenille tarkoitettu tai yksityinen, jolloin sen tietoihin pääsevät käsiksi vain kutsutut profiilit. Tapahtumasivun luominen on hyvä keino levittää tietoa tulevasta tapahtumasta.

Tarina – ks. story

Tykkääjä – Facebookissa yksittäinen käyttäjä voi ilmoittaa tykkäävänsä tietystä sivusta, jolloin hän on sen tykkääjä. Tykkääjä on oletusarvoisesti myös sivun seuraaja (ks. seuraaja), mutta seurannan voi halutessaan laittaa pois päältä. Myös yksitäisestä julkaisusta tykänneitä voidaan sanoa tykkääjiksi, mutta yleensä tykkääjillä tarkoitetaan juuri sivutykkäyksiä. Käyttäjä voi määritellä itse, näkyvätkö hänen tykkäyksensä profiilissa muille käyttäjille. Sivut voivat tykätä myös toisistaan.

Uutisvirta – somekanavan etusivu, jossa näkyy kooste kavereiden, seurattujen ja/tai tykättyjen profiileiden/sivujen/ryhmien julkaisuista. Se paikka, jossa somessa ollessa vietetään yleensä eniten aikaa. Sama kuin feed, syöte tai etusivu.

Tägätä – merkitä toinen käyttäjä julkaisun tekstiin tai kuvaan niin, että merkinnästä voi klikata kyseisen käyttäjän profiiliin. Joissakin kanavissa tägätyt julkaisut tulevat näkyviin myös merkityn profiilissa, näin tapahtuu esim. Instagramissa kuvaan merkittäessä, jos tägättävä on näin asetuksissaan sallinut.

Yksityisviesti – yksäri, YV eli DM. Viesti, joka lähetetään somekanavan viestipalvelun kautta yksityisesti vain yhdelle tai useammalle tietylle henkilölle. Ykstiyisviestit eivät näy muille käyttäjille, kuten uutisvirtaan tarkoitetut julkaisut.

Yritystili – Instagram-tilin voi muuttaa yritystiliksi, jolloin sen käyttömahdollisuudet monipuolistuvat: tilin omistaja näkee esim. tilastoja julkaisuistaan ja pystyy tekemään mainoksia, lisäksi hän voi lisätä yhteydenottopainikkeita bioonsa. Instagramin mukaan yritystili ”sopii hyvin jälleenmyyjille, paikallisille yrityksille, brändeille, organisaatioille ja palveluntarjoajille”. Usein myös muihin somekanaviin perustettuja yritysten sivuja ja profiileita voidaan sanoa yritystileiksi.

Mietityttääkö yrityksen somemarkkinoinnin aloitus? Taitoloikan kurssit ovat silloin juuri sinua varten! Tutustu tarjontaamme paremmin ja aloita verkko-opiskelu jo tänään.