Jokaisella alalla on oma kielensä, jonka asiaan vihkiytyneet tuntevat. Digimarkkinoinnissakin on sanoja, jotka voivat kuulostaa tutuilta, mutta joiden merkitys on hämärä. Lisäksi on englanninkielisiä ilmaisuja ja paljon lyhenteitä. Taitoloikka keräsikin digimarkkinoinnin sanakirjaan termejä, joiden avulla pysyt paremmin kärryillä digimarkkinoinnin keskusteluissa!

Avaisana – sana, jolle verkkosivujen alasivu tai esim. YouTube-sisältö optimoidaan (SEO), jotta se löytyisi mahdollisimman helposti hakukoneista. Avainsanan on esiinnyttävä optimoitavassa sisällössä tarpeeksi monta kertaa ja oikeissa paikoissa.

Avainsanatutkimus – avainsanatutkimuksella kartoitetaan esim. hakukoneoptimointia (SEO) ja -markkinointia (SEM) varten se, millä avainsanoilla mahdolliset kohderyhmät tekevät hakuja hakukoneissa. Tutkimuksen voi tehdä esim. Google Adsin Avainsanojen suunnittelija -työkalulla.

Business Manager – Facebookin ja Instagramin sivujen ja mainostilien hallinnointiin käytettävä työkalu. Business Managerin kautta voi hallinnoida tilien käyttöoikeuksia, mainontaa, julkaisuja ja muuta toimintaa. Business Manager kannattaa ottaa käyttöön viimeistään silloin, kun yrityksellä on hallinnoitavanaan useampia tilejä tai se alkaa tehdä yhteistyötä markkinointitoimiston kanssa.

CPA – Cost per acquisition tarkoittaa mainonnan tuottaman konversion hintaa. Keskimääräinen CPA saadaan siis jakamalla mainokseen tai kampanjaan sijoitettu budjetti konversioiden määrällä. Yksittäiselle konversiolle voidaan määritellä hinta, kuten mainostetun tuotteen myynnistä saatava voitto. Kun sitä verrataan CPA:han, saadaan viitettä kyseisen mainoksen kannattavuudesta. Digimarkkinointityökalut laskevat CPA:n usein automaattisesti puolestasi, joihinkin voi myös syöttää yksittäisen konversion tuoton.

CPC – Cost per click eli mainoksen klikkauksen hinta. Keskimääräinen CPC saadaan jakamalla mainoksen tai kampanjan budjetti klikkausten lukumäärällä. CPC riippuu yleensä mainoshuutokaupan tuloksista. Digimarkkinointityökalut laskevat CPC:n puolestasi yleensä automaattisesti.

CPM – Cost per mille eli mainoksen tuhannen näyttökerran hinta. Digimarkkinoinnissa tätä lukemaa seurataan erityisesti silloin, kun kampanjan tavoitteena on uusien yleisöjen tavoittaminen eli mahdollisimman laaja näkyvyys. Digimarkkinointityökalut laskevat CPM:n puolestasi yleensä automaattisesti.

CTA – Call to action eli toimintakehote. CTA voi olla esim. somepäivityksen lopussa tai verkkosivujen painikkeessa oleva kehotus ryhtyä toimintaan, kuten ”Ota yhteyttä” tai ”Osta heti!”

CTR – Click through rate eli mainoksen klikkausprosentti. CTR siis kertoo prosentteina sen, kuinka suuri osa mainoksen nähneistä klikkasi sen linkkiä. Digimarkkinointityökalut laskevat CTR:n puolestasi yleensä automaattisesti.

Data – digimarkkinoinnista puhuttaessa datalla tarkoitetaan kaikkea sitä tietoa, joka markkinointikanavista voidaan kerätä verkkosivuvierailijoista, heidän suorittamistaan konversioista, somemainoksia nähneistä, hakumainoksia klikanneista jne. käyttäjistä. Data on siis hyvin laaja kokoelma kävijätilastoja. Dataa voidaan kerätä markkinoinnin kaikista vaiheista ja sen oikea tulkinta on tärkeää markkinoinnin tulevaisuuden suunnittelussa.

Display-mainonta – eri verkkosivustoilla ja esim. YouTube-videoiden päällä näkyvät mainosbannerit. Suomessa Display-mainonta tehdään useimmiten Google Ads -työkalun kautta.

Eväste – verkkosivuille lisättävä koodinpätkä, joka lataa verkkosivukävijän laitteelle seurantamahdollisuuden. Esimerkiksi uudelleenmarkkinointia varten tarvittavat evästeet, kuten Facebook-pikseli, ovat ns. kolmannen osapuolen evästeitä, joiden latauksesta verkkosivukävijä voi kieltäytyä. Ensimmäisen osapuolen evästeet ovat puolestaan pakollisia, sillä niiden avulla esim. verkkokauppakäynnin aikana sivusto pystyy muistamaan, mitä kyseinen kävijä on lisännyt ostoskoriinsa.

Google Ads – Googlen mainostyökalu, jonka kautta voidaan tehdä hakusanamainontaa, display-mainontaa ja YouTube-mainontaa.

Hakusanamainonta – Suomessa käytännössä Googlen hakusanamainonta eli Google Search, joka tunnettiin aiemmin nimellä Google AdWords. Hakukoneen hakutuloksissa näkyvät mainokset, joita hallinnoidaan Google Ads -työkalun kautta.

Konversio – tavoite, toiminto, joka markkinoinnin kohteen halutaan suorittavan. Yleisiä konversioita verkkosivuilla ovat oston tai esim. varauksen tekeminen, yhteydenotto tai uutiskirjeen tilaus. Myös pienempiä tavoitteita, ns. mikrokonversioita asetetaan usein. Niitä voivat olla esim. tietyllä sivulla vierailu tai sivun selaaminen loppuun asti.

KPI – Key performance indicator eli suorityskykymittari tarkoittaa niitä markkinoinnin mittareita, joita seuraamalla pystytään arvioimaan esim. markkinoinnin ja myynnin toimivuutta. Seurattavia KPI:tä voivat olla esim. verkkosivujen konversioprosentti tai ostoskorin hylkäysprosentti.

Laskeutumissivu – sivu, jolle markkinointisisällön linkkiä klikannut verkkosivukävijä tulee eli ns. ländäri. Laskeutumissivun on tärkeää olla synkronissa markkinointisisällön (esim. hakusana- tai Facebook-mainos) kanssa. Laskeutumissivuun kannattaa panostaa, jotta se houkuttelisi potentiaalista asiakasta jatkamaan tutustumista ja suorittamaan konversioita.

Markkinoinnin automaatio – sähköpostimarkkinoinnin tavallisia uutiskirjeitä kehittyneempi muoto, jossa esim. verkkokaupan tilaaja saa pari päivää tilauksensa jälkeen automaattisen yksilöidyn sähköpostin, jossa suositellaan hänelle lisätuotteita tai -palveluita tilattuun tuotteeseen liittyen. Jos tilattu tuote kuluu loppuun tietyssä ajassa, voidaan myöhemmin lähettää viesti, jossa muistutetaan seuraavan tilauksen tekemisestä. Mahdollisuuksia on monia!

Responsiivisuus – responsiivinen markkinointisisältö mukautuu siihen laitteeseen, jolla sitä tarkastellaan. Digimarkkinoinnin sisällöt, kuten somemainokset, verkkosivut ja uutiskirjeet näyttävät luonnollisesti erilaisilta sen mukaan, katsotaanko niitä älypuhelimen näytöltä, tabletilta vai tietokoneen verkkoselaimesta. Sisältöjen näkyminen eri laitteilla kannattaa siis aina tarkistaa markkinointityökalusta ennen sivuston tai yksittäisen kampanjan julkaisua.

Some – tuttavallisempi nimitys sosiaaliselle medialle.

ROAS – Return on ad spent on mainonnan kannattavuuden mittari, joka kertoo sen, kuinka paljon mainontaan sijoitettu raha on tuonut rahaa takaisin.

ROI – Return on investment mittaa markkinoinnista puhuttaessa mainonnan kannattavuutta, mutta ROASiin verrattuna nyt mukaan otetaan kaikki mainonnasta aiheutuneet kulut (esim. henkilökunnan palkat, työkalut jne.) mainosbudjetin lisäksi.

SEO – Search engine optimization eli hakukoneoptimointi. Tarkoittaa niitä tekstiin tai tekniikkaan liittyviä toimenpiteitä, jotka verkkosivuilla tai -kaupassa tehdään, jotta sivusto löytyisi mahdollisimman helposti hakukoneiden kautta relevanteilla hauilla. Ennen optimointiin ryhtymistä tehdään yleensä avainsanatutkimus.

SEM – Search engine marketing eli hakukonemainonta. Ks. hakusanamainonta.

Uudelleenmarkkinointi – retargeting eli remarketing on digimarkkinoinnin muoto, jossa verkkosivuille asetetun evästeen avulla voidaan tavoittaa verkkosivukävijöitä jälkikäteen. Kun joku on käynyt jo yrityksen verkkosivuilla, voidaan hänen olettaa tietävän yrityksestä jo jotain, joten hänelle voidaan kohdentaa erilaista mainontaa kuin niille, jotka eivät vielä ole kuulleet yrityksestä ja sen tarjoomasta. Uudelleenmarkkinoinnin konversioprosentin voidaan olettaa olevan muuta kohdennettua digimainontaa korkeampi. Uudelleenmarkkinointi voidaan kohdentaa tietyn konversion verkkosivuilla suorittaneille käyttäjille, kuten ostoskorin hylkääjille, ostoksen tehneille tai tiettyä tuotetta katsoneille. Uudelleenmarkkinointia voi tehdä esim. Googlen Display -verkostossa ja monissa somekanavissa.

Tahdotko oppia lisää digimarkkinoinnista? Silloin Taitoloikan kurssit ovat juuri sinua varten!